Nazar Boncuğu Üzerine

Nev Tasarım - Blog - Nazar Boncugu

Nazar Boncuğu, birçok kültür ve inanışta, insanı kötü gözlerden, kötü düşüncelerden koruyan genellikle göz şeklinde olan, emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli boncuklardır.

Biz Türklerde de nazar inancı oldukça yaygındır. Özellikle kötü düşünceli ve negatif enerjili insanlardan korunmak istemişizdir.

Türkler, kötü bakışın önüne geçmek için pek çok nesne kullanmışlardır. At nalı, sarımsak gibi ürünler bu amaçla kullanılsa da en yaygın kullanılan mavi nazar boncuklarıdır. Bu boncuklar çoğunlukla göz şeklinde ve farklı kullanım yerlerine göre farklı büyüklüktedirler.

Örneğin çocuklara takılan nazar boncukları çok küçük, ev ve işyerlerine takılanlar büyük, yetişkinlerin taşıdığı veya arabaya takılanlar küçük/orta büyüklükte olmaktadır.

Özgün ve doğal nazar boncukları Ege Bölgesi ve Anadolu’nun kimi köylerinde geleneksel yollarla üretilmektedir. Yapılılırken içine kurşun dökülür. Bunun da iyi şans getirdiğine inanılır.

Tavsiye Edilen Yazılar