About Amulet (Evil Eye)

Nev Tasarım - About Evil Eye - Blog

Amulets are blue colored beads which are believed to have an absorbing character and protect people from danger and harm in many cultures and believes and generally have a form like an eye.

Evil eye is a common belief among some people.People have always wanted to protect themselves from negative energy and vicious thoughts. Therefore, they have used so many objects to prevent malignity such as horseshoe or garlic. However, the most common objects are blue amulets.

These objects are generally formed like an eye and can be in different sizes regarding the place of use.

For instance, amulets worn by children are too small where the amulets put on the walls of homes and offices are much bigger and the ones worn by adults or put on the cars are generally medium or small sized.

Authentic and natural amulets are manufactured with traditional methods in Aegean Region and some villages in Anatolia. During the manufacturing process, lead is poured in it and this is thought to bring good luck as well.

Nazar Boncuğu Üzerine

Nev Tasarım - Blog - Nazar Boncugu

Nazar Boncuğu, birçok kültür ve inanışta, insanı kötü gözlerden, kötü düşüncelerden koruyan genellikle göz şeklinde olan, emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli boncuklardır.

Biz Türklerde de nazar inancı oldukça yaygındır. Özellikle kötü düşünceli ve negatif enerjili insanlardan korunmak istemişizdir.

Türkler, kötü bakışın önüne geçmek için pek çok nesne kullanmışlardır. At nalı, sarımsak gibi ürünler bu amaçla kullanılsa da en yaygın kullanılan mavi nazar boncuklarıdır. Bu boncuklar çoğunlukla göz şeklinde ve farklı kullanım yerlerine göre farklı büyüklüktedirler.

Örneğin çocuklara takılan nazar boncukları çok küçük, ev ve işyerlerine takılanlar büyük, yetişkinlerin taşıdığı veya arabaya takılanlar küçük/orta büyüklükte olmaktadır.

Özgün ve doğal nazar boncukları Ege Bölgesi ve Anadolu’nun kimi köylerinde geleneksel yollarla üretilmektedir. Yapılılırken içine kurşun dökülür. Bunun da iyi şans getirdiğine inanılır.

Marka Payı Raf Payı İlişkisi

Nev Tasarım - Blog - Raf

Günümüzde perakende sektöründe en önemli konulardan biri de raf düzenlemesidir. Mevcut satış alanının her bir santimetrekaresinin doğru kullanılması gerekmektedir.

Bu düzenlemede birinci sırada gözetilmesi gereken kriter Marka Pazar Paylarının raflara yansıtılmasıdır.

Örneğin bir satış noktasında 5 marka çikolatanın satıldığını ve çikolata teşhiri için 150 cm’lik bir yer ayrıldığını varsayalım. Satılan 100 çikolatadan 35 adeti A markasına, 30 adeti B markasına, 20 adeti C markasına, 10 adeti D markasına ve 5 adeti E markasına ait olsun. Bu satış paylarına göre A markasına 52,5 cm, B markasına 45 cm, C markasına 30 cm, D markasına 15 cm ve E markasına 7,5 cm ölçülerinde bir teşhir alanı ayrılmalıdır.

Böyle Yapılmaz ise Ne Olur?

Bu satış noktasında reyon görevlisinin tüm ürünlere aynı ölçüde yer verdiğini varsayarsak ne gibi olumsuz neticeler doğar?

  1. Daha hızlı satılan ürünün rafı kısa sürede boşalacağı için rafta istediği ürünü bulamayan tüketici alım yapmayabilir. SATIŞ KAÇIRILIR.
  2. Eğer bu boşalan raf düzenli olarak dolu tutulmaya çalışılırsa eleman sürekli depodan mal çıkaracaktır. GEREKSİZ İŞGÜCÜ KAYBI.
  3. Az satılan ürün rafta uzun süre kalacağı için tozlanır, ambalajı bozulabilir, bazı durumlarda kullanım süresi geçebilir. ÜRÜN ZİYANI.

Bu nedenlerle raf paylarının bilinçli mağaza planlamacıları tarafından hesaplanması reyon sorumlularının insiyatifine bırakılmaması doğru olacaktır.

Impulse Product (Purchasing) Ne Demek?

Nev Tasarım - Blog - Impulse Product

Temel ihtiyaç maddelerine örnek vermek gerekirse sıvı yağ, tuz, yumurta, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı vb. gibi ürünleri sayabiliriz.

Alışveriş esnasında görüldükleri anda alma dürtüsü uyandıran, listeye girmeyen ürünlerin alımına dürtü alımı (impulse purchasing), alınan ürünlere de impulse product denmektedir. Sakız, pil, çikolata, anahtarlık vb. ürünleri örnek gösterebiliriz.

Bu tarz ürünler satış noktaları açısından temel ihtiyaç maddelerine göre karlılıkları daha yüksek ürün gruplarıdır. Bu nedenle teşhir edilmeleri ve doğru yerde konumlandırılmaları son derece önemlidir.

Burada devreye farklı tip ve modellerde kullanılan standlar girmektedir. Kasa yanı asılı standlar, kasa yanı tezgah üstü standlar, yer standları ürünleri ön plana çıkarabilmek amacı ile kullanılırlar.

Doğru stant kullanımı çok önemlidir. Tüketicinin ulaşabildiği, ürüne dokunabildiği, devirmekten, kırmaktan, zarar vermekten korkmadığı standlar kullanılmalıdır. Bazen son derece estetik, görselliği yüksek ancak kullanışlı olmayan standlar satış açısından fayda değil zarar vermektedir.

Burada amaç tüketicinin alışveriş konforunu bozmadan ürünleri ön plana çıkarmaktır. Stand ürünün önüne geçmemelidir.